Termin "chemia organiczna" często jest utożsamiany z negatywnymi zjawiskami, takimi jak degradacja środowiska naturalnego, obniżanie jakości pożywienia czy produkcja szkodliwych zanieczyszczeń. Dlatego też, obecnie synteza organiczna skupia się na rozwijaniu nowoczesnych procesów katalitycznych, które oprócz wysokiej efektywności, uwzględniają również aspekty społeczno-ekonomiczne; charakteryzują się niskimi kosztami oraz niewielką szkodliwością dla środowiska naturalnego.

Celem projektu jest opacowanie ekologicznych metod zarówno syntezy ważnych substancji chemicznych jak również rozkładu toksycznych związków organicznych. Chociaż te dwa cele wydają się sprzeczne to dla chemika organika są to, po prostu, reakcje organiczne. W tym celu planujemy wykorzystać witaminę B12 jako naturalny, nietoksyczny katalizator tego typu reakcji chemicznych.