CENTRUM DOSKONAŁOŚCI

DLA ROZWOJU BADAŃ NAD SYNTEZĄ NOWYCH ŚRODKÓW LECZNICZYCH Z CUKRÓW

CEDNETS

O CEDNETS

Zadania

Publikacje i referaty

Rada CEDNETS

Konferencje i seminaria

 

Kontakt

 

Instytut Chemii Organicznej

Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej 

 

 

 

 

INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, tel.: (22) 6323789, fax.: (22) 6326681