Start

|

Katalogi | Czasopisma on-line | Bazy danych | Nabytki | RCIN | Strony WWW  | Galeria | Kontakt
 

BAZY DANYCH

Warunki korzystania:

-zabrania się urządzeń do masowego , automatycznego, przeszukiwania baz elektronicznych,
-zabrania się pobierania nadmiernych, nieuzasadnionych ilości artykułów oraz kompletnych nmerów danego tytułu czasopisma.Bazy pełnotekstowe:


1. ACS- baza umożliwia dostęp do 38 tytułów czasopism bieżących i archiwalnych wydawanych przez American Chemical Society na zasadzie subskrypcji Web Edition. Pełną listę czasopism znajdą Państwo w zakładce Czasopisma online.

2. Nature - udostępnia czasopismo elektroniczne od roku 2010 w ramach ogólnokrajowej  licencji akademickiej. Dostępne jest z serwera Nutre Publishing Group (NPG). Zawiera czasopisma archiwalne od roku 1869 do roku 2012.

3. Royal Society of chemistry (RSC)
-baza umożliwia dostęp do 26 tytułów bieżących oraz do kompletnego archiwum z lat 1841-2000. Umożliwia wyszukiwanie związków i struktur chemicznych 

4. Springer- jest to pełnotekstowa baza danych wydawnictwa Springer, która pozwala na przeszukiwanie 1955 bieżących czasopism Springer, w tym 1 128 tytułów czasopism z rocznikami archiwalnymi od 1997 roku. Baza obejmuje tematykę z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych, biologicznych, informatycznych i innych.
Logowanie ze strony wydawcy-- tutaj
Logowanie przez ICM-- tutaj

5. Wiley- dostęp do bazy w ramach ogólnokrajowej licencjia akademickiej, która liczy 1 367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych udostępnionych wraz z archiwami od 1997 na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Baza nie wymaga rejestracji. Istnieje możliwość stworzenia swojego profilu, który rozszerza i ułatwia przeszukiwanie baz czasopism.

6. Elsevier-baza w ramach licencji krajowej udostępnia czasopisma z listy Freedom Colection (2.237 tytułów) , w tym 1 650 tytułów z rocznikami od 1995 roku do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych.
Logowanie ze strony wydawcy-- tutaj
Logowanie przez ICM-- tutaj

7. BazTech-baza bibliograficzno-abstraktowa zawierająca artykuły polskich czasopism technicznych oraz wybrane czasopisma z nauk ścisłych i ochrony środowiska. BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki.

8. Ebsco- baza danych wydawana przez EBSCO Publishing. Baza udostępniona od 2010 roku w ramach ogólnokrajowej licencji, w ramach której mamy dostęp do 12 baz (m.in. Academic Search Complete, Agricola, Health Source-Consumer Edition, Medline), w tym do 7 pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje, w tym 5 baz bibliograficznych.

9.ProQuest-bazy ProQuest zawierają pełne teksty z wydawnictw różnych wydawców, w szczególności z czasopism dysertacji naukowych, raportów, gazet.

10. RCIN- multidyscyplinarne repozytorium cyfrowe złożone ze zdygitalizowanych materiałów archiwalnych publikacji naukowych (w tym prac doktorskich naszych obu Instytutów- ICHO i ICHF PAN), dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjowanego ze zbiorów 16 Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

11. Taylor& Francis Online - kolekcja dziedzinowa Taylor & Francis 47 tytułów z chemii, (430 tytułów z pakietu Science & Technology). Baza zapewnia dostęp do czasopism dziedzinowych bieżacych do roku 1997. Dostęp do pełnych tekstów w formacie PDF i HTML.  Dostęp do bazy na rok 2015.
Lista dostępnych tytułów z kolekcji Chemia

 12. Science - czasopismo jest udostępniane od 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Lcencja krajowa Science pozawala na korzystanie z numerów bieżących, jak i archiwalnych do roku  1997 (bez krajowej archiwizacji). Od września 2015 na okres 16 miesięcy wszyscy użytkownicy licencji mają zapewniony dodatkowy dostęp do czasopisma  Science Signaling oraz Science Translational Medicince (forma testowa). Więcej informacji na temat Science znjadą Państwo w broszurze.


Bazy abstraktowe:

1. Chemical Abstracts- baza dostepna na platformie SciFinder . Baza jest najobszerniejszym źródłem informacji chemicznej zawierającej nie tylko dane bibliograficzne, ale również informacje o związkach, reakcjach chemicznych. Baza posiada zakres czasowy od 1907 roku. Zawartość bazy:

  • CAplus (scientific Literaruenad Planets)
  • CAS Registry(Chemical Substances)
  • CASREACT (Reations)
  • CHEMICATS (Chemical Suppliers)
  • CHEMLIST(Regulate Chemicals)
  • CIN (Chemical Industry Notes)

Instrukcja korzystania: każdorazowo  dostęp wymaga logowania, rejestracja pod adresem : https://origin-scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=F3EA2328-86F3-5055-744B-9B05DD1BECB8, przy rejestracji wymagany jest adres e-mail o domenie „ichf.edu.pl” lub „icho.edu.pl”. Użytkownik przy rejestracji sam wybiera sobie nazwę (username) oraz hasło. Nazwa użytkownika powinna mieć 5 znaków (kombinacja liter i cyfr oraz znaków specjalnych). Hasło musi się składać z 7 lub więcej znaków (maks. 15 znaków, kombinacja małych, dużych liter, cyfr i znaków niealfanumeryczne). Cały proces rejestracji musi odbyć się na tym samym komputerze z sieci Instytutu na, którym został rozpoczęty . Należy potwierdzić stworzenie konta w bazie przez kliknięcie linku, który zostanie wysłany na podany przez Państwa adres e-mail. Będą mogli Państwo korzystać z bazy ze wszystkich komputerów instytutowych.

2. Web of Knowledge- baza bibliograficzno-abstraktowa produkowana przez firmę Thomson Reuters, udostępniana od 2010 roku w ramach licencji krajowej, która umożliwia dostęp do 3 indeksów cytowań: Science Citation Index Expanded, Social Citation Index oraz Art. And Humanities Citation Index. Ponadto baza obejmuje dodatkowo indeks cytowań Conference Proceedings Citation Index 
Instrukcja korzystania: komplet baz dostępnych jest na platformie Web of Knowledge
Szersze informacje pod adresem: http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html#wok

3. Reaxys- strukturalna baza chemiczna produkowana przez Elsevier Infromtation GmbH, która zawiera w sobie komplet danych z dotychczasowych baz Beilstein, Gmelin oraz Patent Chemistry database. Baza Reaxys jest udostępniana online z serwera producenta.

4. Science Citation Index Expanded (SCI)-baza wydawana przez Institute for Scientific Infromation, zawiera abstrakty artykułów od 1996 roku do chwili obecnej. Baza obejmuje prace dziedziny matematyki, fizyki, chemii, biologii, ekologii, geografii, rolnictwa, filozofii. Oprócz standardowych form przeszukiwań po autorze i tytule, baza podaje informacje o liczbie cytowań poszukiwanych autorów, a także zamieszcza odnośniki do abstraktów cytowanych prac. Baza jest aktualizowana jest co tydzień. 
Logowanie ze strony wydawcy-- tutaj
Logowanie przez ICM-- tutaj

5. Scopus- jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowani z nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych produkowaną przez Elsevier. Scopus obejmuje 19. 500 tytułów publikacji, w tym 18.500 czasopism recenzowanych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych. Scopus jest udostępniona z platformy SciVerse na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa do archiwizacjiBazy pomocnicze:

1. LexPolonica-serwis prawniczy w LexisNexis. baza zawiera wszystkie teksty aktów prawnych z Dzienników, Ustaw i Monitorów Polskich od 1918 w wersji oryginalnej, w tym tekstów aktów obowiązujących w wersji ujednoliconej wraz z ich wersjami historycznymi.
Instrukcja korzystania: 
• http://www.lexpolonica.lexisnexis.pl/filmy_lp/index.htm

2. Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)
-bezpłatna baza zawierająca informacje o instytucjach, konferencjach naukowych, projektach badawczych oraz o ludziach  nauki. Informacje gromadzone są od 1991 roku.
Instrukcja korzystania: dostęp on-line

3. Patenty- baza zawierająca patenty. Użytkownik może wyszukiwać informacje za pomocą szybkiej lub zaawansowanej opcji wyszukiwania. Rekordy zawierają informacje bibliograficzne, abstrakty oraz oryginalne dokumenty w formacie pdf. 
Instrukcja korzystania: dostęp on-line


Dostępy testowe:

Od 1.03.2018 mamy od EBSCOhost  dostęp testowy do baz :
Academic Search Ultimate -
to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zasięgu globalnym. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, co świadczy o wysokiej jakości zasobów. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w globalnej perspektywie.
Wejście do bazy :
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=abed0805-99b2-4609-86e4-db93080ec26e%40sessionmgr102
Business Source Utlimate-
to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej sprawia, że Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.
Wejście do bazy :
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=4d9213eb-5ec1-4a36-aa20-7beabc0e1610%40sessionmgr4009


Dostęp testowy potrwa do  31.05.2018. Bazy zapewniają  dostęp do pełnego tekstu ponad 13,500 aktywnych czasopism  naukowych o zasiegu międzynarodowym w większości niedostępnych w  aktualnie prenumerowanych zasobach. Bazy zostały udostępnione na  platformie EBSCOhost.


Od 16.03.18r. Instytut Chemii Organicznej ma dostęp testowy do  platformy  Wiley Spectra Lab- (
unikalna platforma analityczna, która pomaga w identyfikacji nieznanych związków za pomocą technik: GC-MS, FT-IR, Ramana ATR-IR, UV-Vis i C-NMR, H-NMR i X-NMR. Baza zawierza 2.3 milionów widm).
Aby skorzystać z platformy należy wejść na stronę:

https://knowitallanyware.com/SpectraLab

z dowolnego komputera należącego do domeny 213.135.38.xxx lub 213.135.37.xxx, czyli w praktyce ze wszystkich komputerów w sieci IChO.
Prosimy o przysyłanie uwag dotyczących przydatności platformy w Państwa pracy, ponieważ po zakończeniu okresu testowego będziemy chcielii podjąć decyzję o ew. zakupie stałego dostępu. Opinie proszę przeysłać na e-mail : witold.danikiewicz at icho.edu.pl  do pana prof.  Witolda Danikiewicza

 

 

 

Biblioteka
Instytutu Chemii Organicznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343 3038; 22 343 3422;
czytelnia: 22 343 3139;
email : biblioteka@ichf.edu.pl

Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek, czwartek 9:00-18:00
wtorek, środa, piątek 9:00-16:00
pierwsza i trzecia sobota m-ca 9:00-13:00
 
Godziny otwarcia w wakacje:
poniedziałek-piątek: 9.00-16.00

Ksero czynne:
poniedziałek, środa: 10.00-12.00
wtorek, czwartek, piątek:14.00-16.00

Regulamin

Regulations

Darmowy licznik odwiedzin