Instytut Chemii Organicznej
Polskiej Akademii Nauk


Zimowe Szkoły
Nowoczesnej Chemii Organicznej
w Szczyrku

Zdjęcia ze szkoły w Szczyrku w 2011 roku.

Kliknij tutaj! Kliknij zdjęcie!

Ilustrowany reportaż ze Szczyrku oparty na materiałach z lat 2003 - 2004.

Kliknij tutaj! Kliknij zdjęcie!

Metan Informacje ogólne
Metan Wymagania dla kandydatów i procedura kwalifikacyjna
Metan Program Szkoły
Metan Lokalizacja
Metan Kontakt

Informacje ogólne


   
Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie organizuje od roku 1992 "Zimowe Szkoły Nowoczesnej Chemii Organicznej". Odbywają się one na przełomie lutego i marca w Szczyrku (tylko dwa razy odbyły się w Krynicy). "Szkoły" przeznaczone są dla studentów ostatnich semestrów studiów chemicznych. Celem Szkoły jest umożliwienie studentom zainteresowanym pracą badawczą w dziedzinie szeroko rozumianej chemii organicznej zapoznanie się z jej wybranymi zagadnieniami, takimi jak na przykład nowoczesne metody syntezy organicznej, planowanie syntez, czy też zastosowanie nowoczesnych metod spektroskopowych do ustalania budowy cząsteczek związków organicznych. Mile widziane jest nadsyłanie własnych propozycji tematycznych (razem ze zgłoszeniem uczestnictwa - patrz niżej).

   
Do tej pory odbyło się 21 szkół, a 22-ta będzie zorganizowana na przełomie lutego i marca 2013 roku w Szczyrku.

    Zajęcia podczas "Szkoły" odbywają się systemem seminaryjnym: każdy dzień rozpoczyna wykład jednego z zaproszonych specjalistów z danej dziedziny, po czym odbywa się dyskusja, a następnie krótkie wystąpienia  uczestników Szkoły, w czasie których przedstawiają oni tematykę wykonywanej (lub planowanej) pracy dyplomowej. Doświadczenia z poprzednich "Szkół" wskazują, że atmosfera w czasie ich trwania sprzyja także licznym kontaktom nieformalnym, umożliwiającym swobodną wymianę poglądów na tematy, na które zabrakło miejsca podczas seminariów. Zgodnie z zasadą "w zdrowym ciele zdrowy duch" przewidziany jest czas na rekreację fizyczną - zabranie nart ze sobą jest wysoce wskazane, a butów turystycznych - wręcz konieczne!

Wymagania dla kandydatów i procedura kwalifikacyjna

    Warunkiem uczestnictwa w Szkole jest posiadanie średniej z przedmiotów kierunkowych nie niższej niż 4,0 oraz rozpoczęta lub mająca się rozpocząć w semestrze letnim roku, w którym odbywa się "Szkoła", praca dyplomowa z dowolnej gałęzi chemii organicznej. W szczególnych przypadkach mogą być zakwalifikowani studenci 4-go roku, studiujący według programów indywidualnych. Uczestnicy Szkoły są zobowiązani do przedstawienia 15-minutowego wystąpienia na temat swojej pracy.
    Zgłoszenia chęci uczestnictwa w "Szkole" należy nadsyłać do 7 grudnia najlepiej za pomocą e-maila, ale można też pocztą lub faksem (patrz: Kontakt). Może to zrobić sam kandydat, jego opiekun naukowy albo macierzysta uczelnia. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko kandydata
  • uczelnia, wydział, specjalizacja (kierunek)
  • semestr studiów
  • poświadczona przez opiekuna naukowego lub dziekanat średnia ocen z przedmiotów kierunkowych z dotychczasowego okresu studiów
  • temat wykonywanej lub planowanej pracy dyplomowej
  • opinia opiekuna naukowego
  • ew. propozycje tematyki wykładów i seminariów
  • adres do korespondencji (z telefonem lub faksem i adresem e-mailowym)
Zgłoszenia nie zawierające opinii opiekuna naukowego nie będą rozpatrywane.

    Kwalifikację przeprowadza Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN na podstawie otrzymanych zgłoszeń. Liczba uczestników jest ograniczona do 20 osób. Obowiązuje przy tym zasada, że, poza szczególnymi przypadkami, liczba uczestników z danej uczelni nie może przekraczać dwóch osób. Dlatego też, jeśli zgłoszenia przysyła uczelnia, a lista kandydatów zawiera więcej niż dwa nazwiska, osoby, których udział w "Szkole" jest najbardziej wskazany, powinny znajdować się na czele listy. Kolejność ta nie jest jednak wiążąca podczas przeprowadzania kwalifikacji. Procedura kwalifikacyjna trwa najpóźniej do dnia 17 stycznia. Zakwalifikowani uczestnicy zostają niezwłocznie zawiadomieni za pośrednictwem e-mailu, a ponadto wyniki kwalifikacji zamieszczane są na tej stronie WWW.
    Zakwalifikowani uczestnicy muszą nadesłać dokładny tytuł swojego wystąpienia oraz deklarację, że zobowiązują się do uczestniczenia w całej "Szkole" - późniejsze przyjazdy lub wcześniejsze wyjazdy są niedopuszczalne.

Program Szkoły

    Każda "Szkoła" rozpoczyna się w niedzielę po południu, a kończy w sobotę rano. Pierwszego dnia przewidziany jest obiad ok. godz. 15, a o 16.00 odbywa się pierwszy wykład. Tego dnia nie ma jeszcze seminariów studenckich, ale za to po kolacji odbywa się spotkanie zapoznawcze w bardzo nieformalnej atmosferze.
    Typowy dzień "Szkoły" rozpoczyna się śniadaniem od godz. 8.00, po czym jest czas wolny, np. na narty lub wycieczki piesze (ewentualnie dyskusje naukowe w razie bardzo złej pogody) do godz. 15.00, o której odbywa się obiad. O 16.00 rozpoczyna się wykład jednego z wykładowców prowadzących "Szkołę" i trwa ok. 2 godzin. Następnie swoje 15-minutowe seminaria prezentuje 4 - 5 studentów, z przerwą na kolację o 18.30. Uczestnicy "Szkoły" muszą liczyć się z tym, że ich wystąpienia zostaną poddane surowej, ale zawsze życzliwej i rzetelnej krytyce. Ma to na celu pomóc w przygotowaniu pracy magisterskiej, a zwłaszcza wystąpienia podczas jej obrony. Bardzo zachęcamy do dyskusji, nie tylko zresztą na temat seminariów studenckich, ale i prezentowanych wykładów, ponieważ umiejętność oceny pracy innych oraz aktywnego uczestnictwa w dyskusji jest niezbędną umiejętnością każdego naukowca.
    W piątek wieczorem odbywa się spotkanie podsumowujące "Szkołę", a wyjazdy uczestników rozpoczynają się w sobotę po śniadaniu.

Lokalizacja

    22-a "Szkoła" odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Jontek" w Szczyrku. Więcej informacji na temat Szczyrku można znaleźć na dwóch konkurencyjnych stronach WWW: http://www.szczyrk.pl  i  http://www.szczyrk.com.pl.
   Jest też strona samego "Jontka": http://www.jontek.com.pl/. Plan miasta z możliwością powiększania znajduje się na stronie http://www.szczyrk.com.pl. Tam też można znaleźć położenie "Jontka" (należy szukać ulicy Sosnowej).
    Do Szczyrku najwygodniej można dojechać autobusem PKS z Bielska-Białej. Do Bielska-Białej można dojechać pociągiem praktycznie z dowolnego miejsca w kraju (z ew. przesiadką w Katowicach).

Kontakt

Prof. dr hab. Daniel Gryko
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 WARSZAWA
tel. 22 3433063; faks: 22 6326681
E-mail: daniel.gryko@icho.edu.pl

lub

Prof. dr hab. Karol Grela
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 WARSZAWA
tel. 22 3432108; faks: 22 6326681
E-mail: karol.grela@icho.edu.pl

 


Strona główna

Aktualizacja: 30.11.2012