Start

|

Katalogi | Czasopisma on-line | Bazy danych | Nabytki | RCIN | Strony WWW  | Galeria | Kontakt
start
 
   Biblioteka Instytutu Chemii Organicznej PAN zajmuje sie gromadzeniem i udostępnianiem literatury chemicznej, głównie angielsko-języcznej.

Główny księgozbiór biblioteki to ksišżki (około 13 tys. vol) i czasopisma (300 tytułów) oraz prace doktorskie i habilitacyjne pracowników Instytutu.

Obecnie biblioteka prenumeruje 30 tytułów czasopism zagranicznych w wersji drukowanej oraz posiada dostęp do 4000 tytułów czasopism online.

Zbiory biblioteki sš dostępne dla wszystkich czytelników w czytelni na miejscu, natomiast z wypożyczalni mogš korzystać tylko pracownicy Instytutu posiadajšcy kartę w bibliotece lub osoby z rewersem międzybibliotecznym.

W bibliotece czytelnicy majš do dyspozycji komputery, skaner, ksero.

 
Wypożyczalnia międzybiblioteczna
Biblioteka wypożycza zbiory innym bibliotekom. Osoby niezarejestrowane w bibliotece mogš korzystać z wypożyczeń na rewers międzybiblioteczny. Okres wypożyczenia: 1 miesišc. Koszty zwišzane ze sprowadzaniem odbitek kserograficznych pokrywa zamawiajšcy. E-maile: biblioteka@ichf.edu.pl, anierychlewska@icho.edu.pl, jszymanska@ichf.edu.pl
Wypożyczenia dla pracowników Instytutu ICHO i ICHF
Przy zamówieniu kserokopii lub pdf-u artykułów, do których nie mamy dostępu w bazach subskrybowanych przez ICHO/ICHF, uprzejmie proszę o wypełnienie załšczonego formularza.
Formularz do pobrania:
- wersja doc
- wersja pdf


 

 

 

Biblioteka
Instytutu Chemii Organicznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343 3038; 22 343 3422;
czytelnia: 22 343 3139;
email : biblioteka@ichf.edu.pl

Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek, czwartek 9:00-18:00
wtorek, środa, piątek 9:00-16:00
pierwsza i trzecia sobota m-ca 9:00-13:00
 
Godziny otwarcia w wakacje:
poniedziałek-piątek: 9.00-16.00

Regulamin

 Regulations