Start

|

Katalogi | Czasopisma on-line | Bazy danych | RCIN | Open Access  | Galeria | Kontakt
 

BAZY DANYCH


Warunki korzystania:
- zabrania się korzystania z urządzeń do masowego, automatycznego przeszukiwania baz elektronicznych,
- zabrania się pobierania nadmiernych nieuzasadnionych dużych ilości artykułów oraz kompletnych numerów danegi tytułu czasopisma

Bazy  w ramach licencji krajowej : Elsevier, Springer, Wiley On-line, Ebsco, Scopus
Bazy w ramach konsorcjum : CAS SciFinder-n Chemical Abstract, ACS, NPG, Reaxys, RCIN
Konsorcjum akademickie : Thieme


Bazy pełnotekstowe:

1. ACS z OA- baza umożliwia dostęp do 38 tytułów czasopism bieżących i archiwalnych wydawanych przez American Chemical Society na zasadzie subskrypcji Web Edition. Pełną listę czasopism znajdą Państwo w zakładce Czasopisma online.

2. Nature - udostępnia czasopismo elektroniczne od roku 2010 w ramach ogólnokrajowej  licencji akademickiej. Dostępne jest z serwera Nutre Publishing Group (NPG). Zawiera czasopisma archiwalne od roku 1869 do roku 2012.

3. Royal Society of chemistry (RSC)
-baza umożliwia dostęp do 26 tytułów bieżących oraz do kompletnego archiwum z lat 1841-2000. Umożliwia wyszukiwanie związków i struktur chemicznych .

4. Springer- jest to pełnotekstowa baza danych wydawnictwa Springer, która pozwala na przeszukiwanie 1955 bieżących czasopism Springer, w tym 1 128 tytułów czasopism z rocznikami archiwalnymi od 1997 roku. Baza obejmuje tematykę z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych, biologicznych, informatycznych i innych.
Logowanie ze strony wydawcy-- tutaj
Logowanie przez ICM-- tutaj

5. Wiley- dostęp do bazy w ramach ogólnokrajowej licencjia akademickiej, która liczy 1 367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych udostępnionych wraz z archiwami od 1997 na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Baza nie wymaga rejestracji. Istnieje możliwość stworzenia swojego profilu, który rozszerza i ułatwia przeszukiwanie baz czasopism.
Lista tytułów w 2023

6. Elsevier-baza w ramach licencji krajowej udostępnia czasopisma z listy Freedom Colection (2.237 tytułów) , w tym 1 650 tytułów z rocznikami od 1995 roku do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych.
Logowanie ze strony wydawcy-- tutaj
Logowanie przez ICM-- tutaj

7. BazTech-baza bibliograficzno-abstraktowa zawierająca artykuły polskich czasopism technicznych oraz wybrane czasopisma z nauk ścisłych i ochrony środowiska. BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki.

8. Ebsco- baza danych wydawana przez EBSCO Publishing. Baza udostępniona od 2010 roku w ramach ogólnokrajowej licencji, w ramach której mamy dostęp do 12 baz (m.in. Academic Search Complete, Agricola, Health Source-Consumer Edition, Medline), w tym do 7 pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje, w tym 5 baz bibliograficznych.


9. RCIN- multidyscyplinarne repozytorium cyfrowe złożone ze zdygitalizowanych materiałów archiwalnych publikacji naukowych (w tym prac doktorskich naszych obu Instytutów- ICHO i ICHF PAN), dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjowanego ze zbiorów 16 Instytutów Polskiej Akademii Nauk.


10. Science - czasopismo jest udostępniane od 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Lcencja krajowa Science pozawala na korzystanie z numerów bieżących, jak i archiwalnych do roku  1997 (bez krajowej archiwizacji). Od września 2015 na okres 16 miesięcy wszyscy użytkownicy licencji mają zapewniony dodatkowy dostęp do czasopisma  Science Signaling oraz Science Translational Medicince (forma testowa). Więcej informacji na temat Science znjadą Państwo w broszurze.

11. Thieme -wielokrotnie nagradzane międzynarodowe wydawnictwo posiadające czasopisma i książki z dziedziny chemii, medycyny, zdrowia. Wykupiony mamy nieograniczony dostęp sieciowy do numerów bieążcych oraz archiwalnych (od roku 2000) do czasopism online takich tytułów, jak :
Pharmacopsychiastry, Planta Medica, Synfacts, Synlett, Synthesis
Od roku 2023 posiadamy dostęp do bazy z możliwością publikowania w trybie OA. Licencja z wydawcą przewiduje 4 artykuły rocznie : https://lp.thieme.de/open-access-2/en/pl/87


Bazy abstraktowe:

1. Chemical Abstracts- baza dostepna na platformie SciFinder . Baza jest najobszerniejszym źródłem informacji chemicznej zawierającej nie tylko dane bibliograficzne, ale również informacje o związkach, reakcjach chemicznych. Baza posiada zakres czasowy od 1907 roku. Zawartość bazy:

 • CAplus (scientific Literaruenad Planets)
 • CAS Registry(Chemical Substances)
 • CASREACT (Reations)
 • CHEMICATS (Chemical Suppliers)
 • CHEMLIST(Regulate Chemicals)
 • CIN (Chemical Industry Notes)2. Web of  Science- baza bibliograficzno-abstraktowa produkowana przez firmę Thomson Reuters, udostępniana od 2010 roku w ramach licencji krajowej, która umożliwia dostęp do 3 indeksów cytowań: Science Citation Index Expanded, Social Citation Index oraz Art. And Humanities Citation Index. Ponadto baza obejmuje dodatkowo indeks cytowań Conference Proceedings Citation Index 
Instrukcja korzystania: komplet baz dostępnych jest na platformie Web of Knowledge
Szersze informacje pod adresem: http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html#wok

3. Reaxys- strukturalna baza chemiczna produkowana przez Elsevier Infromtation GmbH, która zawiera w sobie komplet danych z dotychczasowych baz Beilstein, Gmelin oraz Patent Chemistry database. Baza Reaxys jest udostępniana online z serwera producenta.

4. Science Citation Index Expanded (SCI)-baza wydawana przez Institute for Scientific Infromation, zawiera abstrakty artykułów od 1996 roku do chwili obecnej. Baza obejmuje prace dziedziny matematyki, fizyki, chemii, biologii, ekologii, geografii, rolnictwa, filozofii. Oprócz standardowych form przeszukiwań po autorze i tytule, baza podaje informacje o liczbie cytowań poszukiwanych autorów, a także zamieszcza odnośniki do abstraktów cytowanych prac. Baza jest aktualizowana jest co tydzień. 
Logowanie ze strony wydawcy-- tutaj
Logowanie przez ICM-- tutaj

5. Scopus- jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowani z nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych produkowaną przez Elsevier. Scopus obejmuje 19. 500 tytułów publikacji, w tym 18.500 czasopism recenzowanych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych. Scopus jest udostępniona z platformy SciVerse na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa do archiwizacji

6. SciFinder-n - dostępna już od 7 maja !!! baza jest bogatym źródłem informacji chemicznej zawierającej nie tylko dane bibliograficzne, ale również informacje o związkach, reakcjach chemicznych. Umożliwia wyszukiwanie po wzorach strukturalnych, sumarycznych, reakcjach chemicznychBazy pomocnicze:

1. LexPolonica-serwis prawniczy w LexisNexis. baza zawiera wszystkie teksty aktów prawnych z Dzienników, Ustaw i Monitorów Polskich od 1918 w wersji oryginalnej, w tym tekstów aktów obowiązujących w wersji ujednoliconej wraz z ich wersjami historycznymi.
Instrukcja korzystania: 
• http://www.lexpolonica.lexisnexis.pl/filmy_lp/index.htm

2.Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)-bezpłatna baza zawierająca informacje o instytucjach, konferencjach naukowych, projektach badawczych oraz o ludziach  nauki. Informacje gromadzone są od 1991 roku.
Instrukcja korzystania: dostęp on-line

3. Patenty - baza zawierająca patenty. Użytkownik może wyszukiwać informacje za pomocą szybkiej lub zaawansowanej opcji wyszukiwania. Rekordy zawierają informacje bibliograficzne, abstrakty oraz oryginalne dokumenty w formacie pdf. 
Instrukcja korzystania: dostęp on-line


4.Biblioteka Nauki  - platforma w sposób nieodpłatny i otwarty udostępnia pełne teksty publikacji naukowych. Jest prowadzona przez ICM UW  wraz z wydawcami i bazami indeksującymi. Portal  obecnie obejmuje 400 000 artykułów oraz kilkaset książek naukowych. Zasoby z czasopism pochodzą z baz :

 • AGRO (czasopisma z dziedzin nauk rolniczych i przyrodniczych),
 • BazTech (czasopisma z dziedzin nauk inżynieryjno-technicznych i ścisłych),
 • CEJSH (czasopisma z dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych i sztuk),
 • DML-PL (czasopisma z zakresu matematyki),
 • PSJD (czasopisma z dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
Biblioteka Nauki zapewnia  łatwy, trwały i bezpłatny dostęp do publikacji naukowych wraz z ich metdanynymi. Korzystanie z Biblioteki Nauki nie wymaga zakładania konta ani instalowania żadnego specjalistycznego oprogramowania. Artykuły i książki udostępniane są, jako pliki w formatach PDF, EPUB, MOBI oraz XML.


Dostępy testowe:

Aktualnie niczego nie testujemy.


 
linki

 
bottom1.html

Biblioteka
Instytutu Chemii Organicznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343 30-38; 22 343 34-22;
czytelnia: 22 343 31-39;
email : biblioteka@ichf.edu.pl

Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek-piątek  9:00-16:00
Obsługa czytelników :
poniedziałek-piątek 10:00-13:00
 

Regulamin

 Regulations